Rogaland Stålservice
AS

Skogateigen 39,
4362 Vigrestads

Telefon :
51 79 19 70

E-post:
karl.vold@rogaland-
stalservice.no

Rogaland Stålservice AS

Rogaland Stålservice AS ble stiftet 2001. Vi ønsker å være kjent for leveringspunktlighet og kvalitetsprodukter. Vi disponerer 1600 m2 nye og moderne produksjonslokaler i Stokkelandsmarka industriområde på Vigrestad.